dai-hoc-pham-ngoc-thach-ky-bien-ban-nha-khoa-hoc-duong

Hiệu trưởng Trường Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch PGS.TS. Ngô Minh Xuân và Hiệu Trưởng Trường Tiểu học Trưng Trắc trao nhau Biên bản ghi nhớ đã ký kết