Trang chủ » Nghiên cứu

Nghiên cứu

Trung tâm nghiên cứu nha khoa trực thuộc khoa Răng Hàm Mặt – Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch chịu trách nhiệm nghiên cứu các sản phẩm phục vụ cho người dân thành phố

Mục tiêu của chúng tôi là: Chất lượng điều trị là trên hết