Trang chủ » Khoa Răng Hàm Mặt

Khoa Răng Hàm Mặt

Chào mừng bạn!

Khoa Răng Hàm Mặt trực thuộc Trường Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch chịu trách nhiệm giảng dạy môn Sức Khỏe Răng Miệng cho các lớp Đại học, sau Đại học, THCN. Nghiên cứu khoa học. Khám và điều trị răng miệng cho CBVC, SVHS.

Kết hợp tốt giữa giảng dạy và phục vụ chăm sóc sức khỏe răng miệng cho tất cả mọi người. Góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân Việt Nam

Thể hiện đầy đủ nội dung cho bài viết giới thiệu về Khoa răng hàm mặt…..

Khoa Răng Hàm Mặt trực thuộc Trường Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch chịu trách nhiệm giảng dạy môn Sức Khỏe Răng Miệng cho các lớp Đại học, sau Đại học, THCN. Nghiên cứu khoa học. Khám và điều trị răng miệng cho CBVC, SVHS.

Kết hợp tốt giữa giảng dạy và phục vụ chăm sóc sức khỏe răng miệng cho tất cả mọi người. Góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân Việt Nam